Informatieblad Drijvende bouwwerken

Het ministerie van BZK heeft op 21 november 2017 het Informatieblad Drijvende bouwwerken gepubliceerd. Het bevat een handzaam overzicht van de Wet verduidelijking voorschriften woonboten en het gewijzigde Bouwbesluit zoals beide regelingen "naar verwachting" per 1 januari 2018 zullen gelden.

Bouwbesluit woonboten: verbouwing, renovatie, nieuwbouw

Gisteren zijn op Rijksoverheid.nl de antwoorden gepubliceerd op vragen van de kamercommissie over wijziging van het Bouwbesluit inzake drijvende bouwwerken. Gaat het nieuwe Bouwbesluit gelden voor bestaande woonboten wanneer deze gerenoveerd of verbouwd worden?

Onverkoopbaar door Havenvisie

Wanneer er door gemeentelijke plannen onzekerheid ontstaat over je ligplaats vermindert de waarde van je woonboot. VLOT juni 2017.

Bouwbesluit woonboten: consultatieversie

Op 22 maart 2017 is een consultatieversie gepubliceerd van de wijziging van het Bouwbesluit die noodzakelijk is doordat woonboten sinds april 2014 worden aangemerkt als bouwwerken. In januari 2017 werd de Wet verduidelijking voorschriften woonboten al door het parlement aangenomen. Tot 19 april 2017 kunnen reacties op de consultatieversie worden ingezonden. PS: Inmiddels stuurde de regering de hier besproken versie van de wijziging van het Bouwbesluit met minieme wijziging in een ontwerpbesluit naar het parlement.

Bouwbesluit en nieuwe wet

In januari 2017 heeft de Eerste Kamer de Wet verduidelijking voorschriften woonboten aangenomen. Waar gaat die wet over en wat betekent de wet voor mensen die hun ark of schip willen verbouwen of vervangen? VLOT maart 2017.

Huurbescherming, precario en bestemmingsplan

Ontwerpwet voor Huurbescherming ligplaatsen woonboten, wat betekent dat voor ligplaatsen waarvoor precario wordt betaald, voor ligplaatsen in een bestemmingsplan? VLOT december 2016

Reactie Cor Goudriaan op consultatie huurbescherming ligplaatsen

Hier treft u aan de reactie die ik vandaag indiende op de consultatieversie van een wetsvoorstel tot invoering van huurbescherming voor huurders van ligplaatsen.

Huurbescherming voor huurders van ligplaatsen

Op 31 augustus 2016 werd een consultatieversie gepubliceerd van een wetsvoorstel waarmee huurbescherming wordt ingevoerd voor huurders van ligplaatsen. Tot 28 oktober 2016 kunnen reacties worden ingestuurd. Wat houdt het in, en wat ontbreekt eraan?

Een woonboot in mijn uitzicht

Je woonboot ligt al jaren op een mooie plek met uitzicht aan alle kanten. Dan hoor je dat je buurman op anderhalve meter naast jouw boot een boot van drie meter hoog wil neerleggen. Weg uitzicht, weg waarde van je boot. Wat kun je ertegen doen?

Kun je een ligplaatsvergunning verkopen?

Sinds jaar en dag kun je een woonboot kopen "met ligplaats" of "zonder ligplaats". Algemeen bekend is langzamerhand wel, ook bij walbewoners, dat een woonboot zonder ligplaats een economische waarde heeft die veel en veel lager ligt dan die van een boot met ligplaats. Maar kun je volgens het recht wel een woonboot met ligplaats verkopen?


1 - 10 van 39 artikels

Publicaties