Mededeling: Per 1 juli 2019 heb ik mijn advocatenpraktijk beëindigd. Ik ben telefonisch niet meer bereikbaar. Enkele lopende zaken worden nog afgewikkeld.

Woonboten en recht als specialiteit

De woonboot valt vaak tussen de wal en het schip van het recht. Het is geen huis, maar ook niet per se een echt vaartuig. Autoriteiten zijn geneigd om woonbootbewoners niet al te serieus te nemen. Daarom vallen hun besluiten vaak nadelig uit voor de eigenaar van de woonboot. Advocaat Cor Goudriaan woont al 40 jaar op het water verdedigt al net zo lang de rechten van woonbootbewoners. Hij noemt zichzelf dan ook specialist in drijvend vastgoed, oftewel: 'drijfgoed'.  Cor is vanuit zijn liefde voor wonen op het water uitgegroeid tot expert op het gebied van huur & verhuur en de overheid, en daardoor de ideale advocaat voor conflicten rond woonboten.

Met woonboten is altijd gedoe

Of het nu met de particuliere eigenaar van een ligplaats is, met een waterschap of met de gemeente... er is altijd wel gedoe over huurkosten, recht van overpad, vergunningen en bestemmingsplannen. Woonboten die decennia 'gedoogd' werden moeten ineens weg. De eigenaar van de wal verdubbelt de huur of besluit een weg te verbreden dwars door de tuintjes van de woonbootbewoners. Overigens gebeurt het ook wel dat de woonbootbewoner teruggefloten wordt na jarenlang 'landjepik', of dat woonbootbewoners onderling steggelen over de grenzen van hun domein. Dan is het fijn als er een advocaat is die de regels kent, ervaring heeft met woonbootzaken en probeert in goed overleg een oplossing te vinden.

De ligplaats als twistpunt

Als specialist in drijfgoed weet Cor dat de geschillen maar zelden over de woonboot zelf gaan. Het gaat bijna altijd om het vastgoed dat de boot met de wereld verbindt: de vaste ligplaats. Een woonboot zonder vaste ligplaats is eigenlijk niet veel waard. Aan de andere kant staat de woonboot niet óp het stuk land, hij drijft er naast. Dat maakt de zaken vaak nog complexer.

DE PRAKTIJK - 400 woonbooteigenaren in de Vecht

In 2005 stond Cor 400 woonbooteigenaren bij in een geschil met het waterschap over de hoogte van de ligplaatshuur in de Vecht. Hij startte een proefprocedure en kon met behulp van zijn kennis van de feitelijke situatie, het huurrecht en het bestuursrecht komen tot een oplossing. Er kwam een goede, eerlijke standaard huurovereenkomst, waar zowel de ligplaatseigenaar als de woonbootbewoners tevreden mee zijn.

Juridische hulp voor woonbootbewoners

Woon je op een woonboot en heb je een oplopend conflict met particuliere ligplaatseigenaar of overheidsinstantie? Wacht niet tot het water je aan de lippen staat. Bel of mail Cor Goudriaan.

 

Advocaat gespecialiseerd in juridische aspecten van woonboten en ligplaatsen
Door Defisch (Eigen werk) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons