Reactie Cor Goudriaan op consultatie huurbescherming ligplaatsen

Hier treft u aan de reactie die ik vandaag indiende op de consultatieversie van een wetsvoorstel tot invoering van huurbescherming voor huurders van ligplaatsen.

Huurbescherming voor huurders van ligplaatsen

Op 31 augustus 2016 werd een consultatieversie gepubliceerd van een wetsvoorstel waarmee huurbescherming wordt ingevoerd voor huurders van ligplaatsen. Tot 28 oktober 2016 kunnen reacties worden ingestuurd. Wat houdt het in, en wat ontbreekt eraan?

Een woonboot in mijn uitzicht

Je woonboot ligt al jaren op een mooie plek met uitzicht aan alle kanten. Dan hoor je dat je buurman op anderhalve meter naast jouw boot een boot van drie meter hoog wil neerleggen. Weg uitzicht, weg waarde van je boot. Wat kun je ertegen doen?

Kun je een ligplaatsvergunning verkopen?

Sinds jaar en dag kun je een woonboot kopen "met ligplaats" of "zonder ligplaats". Algemeen bekend is langzamerhand wel, ook bij walbewoners, dat een woonboot zonder ligplaats een economische waarde heeft die veel en veel lager ligt dan die van een boot met ligplaats. Maar kun je volgens het recht wel een woonboot met ligplaats verkopen?

Ligplaats zonder schriftelijk contract

Wegwezen of niet? Juridisch bekeken van Woonboot magazine april 2016

De LAATSTE Woonboot magazine

Slecht weer in woonbotenland: WOONBOOT MAGAZINE STOPT ERMEE!

Verwaarloosd

Mag de gemeente optreden tegen verwaarloosde of half gezonken woonboten? Vlot maart 2016.

Het wetsontwerp "Wet verduidelijking voorschriften woonboten"

In mijn weblog van 25 maart 2016 gaf ik aan dat de wettekst en de memorie van toelichting van de "Wet verduidelijking voorschriften woonboten" bekendgemaakt is, met links naar de teksten van het wetsontwerp, de memorie van toelichting en het advies van de Raad van State. En tevens links naar mijn vorige weblogs over de kwestie van woonboten en het Bouwbesluit. Wat houdt het wetsontwerp in?

Woonboten en het Bouwbesluit: wetsontwerp en memorie van toelichting bekend

De ontwerptekst “Wet verduidelijking voorschriften woonboten” en Memorie van toelichting daarop zijn vandaag gepubliceerd. Dat moet de kwalijke gevolgen wegnemen van de jurisprudentie dat woonboten onder het begrip bouwwerk zijn gebracht.

Bijzonder: geslaagd beroep op verjaring door woonbooteigenaar

Regelmatig komt het voor dat een woonboot tientallen jaren geleden is afgemeerd op een plek zonder dat daarvoor toestemming was van de eigenaar van de ligplaats of de oevergrond. Regelmatig ook vragen de huidige bewoners van zo’n boot mij of zij een beroep op verjaring kunnen doen. Wanneer een bootbewoner gedurende 20 jaar zich naar buiten toe ondubbelzinnig als eigenaar van de ligplaats heeft gedragen, kan het zijn dat het recht van de oorspronkelijke eigenaar om tegen dat gebruik op te treden verjaard is. Als dat zo is, is de bewoner eigenaar van de ligplaats geworden. Daarover gaat een uitspraak van de rechtbank Limburg van 20 januari 2016.


11 - 20 van 43 artikels

Publicaties