Mededeling: Per 1 juli 2019 heb ik mijn advocatenpraktijk beëindigd. Ik ben telefonisch niet meer bereikbaar. Enkele lopende zaken worden nog afgewikkeld.

Advocaat bestuursrecht helpt in conflicten met de overheid 

Burgers en bedrijven die een geschil hebben met de overheid hebben vaak het gevoel dat ze zwak staan, omdat ze te maken hebben met autoriteiten die - zo lijkt het in ieder geval - de wet achter zich hebben staan. Toch ben je als particulier of onderneming in conflict met de overheid zeker niet kansloos. Zo lang je maar een advocaat kiest die de wet op zijn duimpje kent én die inventief genoeg is om daar ten volle gebruik van te maken. Zoals Cor Goudriaan.

In de rechtszaal of in overleg... we gaan voor resultaat

Vergunningen, bestemmingsplannen, Bouw- en woningtoezicht, Woningwet, Wabo... er zijn ontzettend veel wetten en regels. Bij de toepassing daarvan gaat het wel eens fout. Bijvoorbeeld als de overheid zelf de regels niet goed kent. Of wanneer zij de regels wel kent, maar ze verkeerd interpreteert. In dergelijke gevallen kan een ter zake kundige advocaat zorgen dat je krijgt waar je recht op hebt. In veel gevallen volstaat het om helder uiteen te zetten waarom jij in je recht staat. In goed overleg kan dan een oplossing gevonden worden. Soms ook is het nodig een procedure te starten. Met bezwaarschriften, zienswijzen, beroep bij de rechter en hoger beroep bij de Raad van State.

Ervaring waar particulier en overheid botsen

Cor Goudriaan was negen jaar lang voorzitter van de bezwaarschriftencommissie van stadsdeel Osdorp. In die tijd heeft hij heel veel verschillende zaken langs zien komen en daarmee brede kennis vergaard van de manieren waarop overheid en burger kunnen botsen. Daarnaast is hij al decennia lang voorvechter voor de rechten van woonbootbewoners. Ook een terrein waarop veel gerechtelijke ervaring van belang is.

DE PRAKTIJK - proefprocedure tegen Amsterdam

De gemeente bedacht een 'aanlegovereenkomst' voor nieuwe woonbootligplaatsen, en vroeg Cor Goudriaan die te toetsen door er met alle mogelijke juridische middelen op te schieten. In de proefprocedure oordeelde het gerechtshof dat de overeenkomst financieel zó nadelig was, dat het eerder ging om een gemeentelijke heffing. De gemeente mocht hiervoor niet het privaatrechtelijke middel van een overeenkomst gebruiken. De toenmalige advocaat van de gemeente, Eberhard van der Laan, was onder de indruk van de doortimmerde dagvaarding van Cor, die de gemeente én de woonbooteigenaren veel gedoe achteraf heeft bespaard.

Advocaat bestuursrecht inschakelen?

Heb je een conflict met de overheid of ben je juist verantwoordelijk voor wetgeving of handhaving en heb je bestuursrechtelijk advies nodig? Neem contact op met Cor Goudriaan.

Advocaat bestuursrecht en juridische geschillen met gemeenten, waterschappen en de overheid