26 Jun 2018

Wat te doen tegen huurverhoging?

Veel bootbewoners betalen een vergoeding voor het gebruik van hun ligplaats. Dat kan huur zijn, of, wanneer de gemeente eigenaar van de ligplaats is, precario.

Bij huur komt het regelmatig voor dat de verhuurder voor het gebruik van je ligplaats een hogere huur wil hebben dan tot nu toe betaald werd. Wat zijn dan de regels als de huurder zich daartegen wil verzetten?

Hier mijn artikel in de rubriek Politiek en Recht van VLOT juni 2018.