Mededeling: Per 1 juli 2019 heb ik mijn advocatenpraktijk beëindigd. Ik ben telefonisch niet meer bereikbaar. Enkele lopende zaken worden nog afgewikkeld.

Woonboten en het Bouwbesluit: wetsontwerp en memorie van toelichting bekend

De ontwerptekst “Wet verduidelijking voorschriften woonboten” en Memorie van toelichting daarop zijn vandaag gepubliceerd. Dat moet de kwalijke gevolgen wegnemen van de jurisprudentie dat woonboten onder het begrip bouwwerk zijn gebracht.

Bijzonder: geslaagd beroep op verjaring door woonbooteigenaar

Regelmatig komt het voor dat een woonboot tientallen jaren geleden is afgemeerd op een plek zonder dat daarvoor toestemming was van de eigenaar van de ligplaats of de oevergrond. Regelmatig ook vragen de huidige bewoners van zo’n boot mij of zij een beroep op verjaring kunnen doen. Wanneer een bootbewoner gedurende 20 jaar zich naar buiten toe ondubbelzinnig als eigenaar van de ligplaats heeft gedragen, kan het zijn dat het recht van de oorspronkelijke eigenaar om tegen dat gebruik op te treden verjaard is. Als dat zo is, is de bewoner eigenaar van de ligplaats geworden. Daarover gaat een uitspraak van de rechtbank Limburg van 20 januari 2016.

Woonboten en geluidhinder

In Zijkanaal F bij Halfweg liggen al jarenlang woonboten. Ze liggen binnen de geluidszone van een industrieterrein in het Noordzeekanaalgebied.

Zaanse “woonschepen”verordening niet van toepassing op woonschepen

Volgens een uitspraak van de Raad van State is de Woonschepenverordening Zaanstad niet meer van toepassing op woonboten. Dat betekent dat het in de verordening opgenomen ligplaatsverbod ook niet meer van toepassing is. Maar volgens diezelfde hoogste bestuursrechter liggen op dit moment nog de meeste, zo niet alle woonboten op ligplaatsen die in het bestemmingsplan als zodanig zijn aangewezen, juist in strijd met dat bestemmingsplan.

Ontwerptekst wetswijziging over woonboten en het Bouwbesluit bekend

Sinds een uitspraak van de Raad van State van april 2014 is een onmogelijke juridische situatie is ontstaan voor veel woonboten. Afgelopen mei is een ontwerp tekst bekendgemaakt voor een wetswijziging hierover.

Hoe Willem zijn boot met ligplaats kan verkopen

Willem Woerekom huurde het oeverlandje bij zijn woonboot van Mandel. Willem wilde zijn woonboot “met ligplaats” kunnen verkopen...

Instemmen met melding is een "besluit"

De Raad van State heeft op 14 januari 2015 bepaald dat de instemming van de gemeente met een melding een besluit is waartegen bezwaar en beroep openstaat.

Woonboten en het Bouwbesluit: brief woonboot-advocaten aan Minister en Tweede Kamer

Wij schreven eerder over het artikel “Bouwbesluit 2012 van toepassing op woonboten? (Besluiteloosheid rond het Bouwbesluit)” van vijf Amsterdamse woonboot-advocaten in het aprilnummer 2014 van het juridisch vakblad Praktijk Omgevingsrecht (PRO). Nog diezelfde maand kwam de Raad van State met zijn uitspraak die tot gevolg had dat de meeste woonboten die niet zelfstandig kunnen varen plotsklaps illegaal zijn.

Boetes Warmtewet

Geeft een overzicht van de door de ACM op te leggen boetes bij overtreding van bepalingen van de Warmtewet.

Woonboten en het Bouwbesluit: beleidsvoornemen minister Blok en “de beste oplossing”

Als gevolg van jurisprudentie van de Raad van State zijn de meeste woonboten in Nederland bouwwerken en moeten daarom een omgevingsvergunning (bouwvergunning) hebben. Omdat vrijwel voor geen woonboot op dit moment een omgevingsvergunning is verstrekt, liggen de meeste woonboten dus illegaal.


21 - 30 van 45 artikels

Publicaties