Woonboten en geluidhinder

In Zijkanaal F bij Halfweg liggen al jarenlang woonboten. Ze liggen binnen de geluidszone van een industrieterrein in het Noordzeekanaalgebied.

Zaanse “woonschepen”verordening niet van toepassing op woonschepen

Volgens een uitspraak van de Raad van State is de Woonschepenverordening Zaanstad niet meer van toepassing op woonboten. Dat betekent dat het in de verordening opgenomen ligplaatsverbod ook niet meer van toepassing is. Maar volgens diezelfde hoogste bestuursrechter liggen op dit moment nog de meeste, zo niet alle woonboten op ligplaatsen die in het bestemmingsplan als zodanig zijn aangewezen, juist in strijd met dat bestemmingsplan.

Ontwerptekst wetswijziging over woonboten en het Bouwbesluit bekend

Sinds een uitspraak van de Raad van State van april 2014 is een onmogelijke juridische situatie is ontstaan voor veel woonboten. Afgelopen mei is een ontwerp tekst bekendgemaakt voor een wetswijziging hierover.

Hoe Willem zijn boot met ligplaats kan verkopen

Willem Woerekom huurde het oeverlandje bij zijn woonboot van Mandel. Willem wilde zijn woonboot “met ligplaats” kunnen verkopen...

Instemmen met melding is een "besluit"

De Raad van State heeft op 14 januari 2015 bepaald dat de instemming van de gemeente met een melding een besluit is waartegen bezwaar en beroep openstaat.

Woonboten en het Bouwbesluit: brief woonboot-advocaten aan Minister en Tweede Kamer

Wij schreven eerder over het artikel “Bouwbesluit 2012 van toepassing op woonboten? (Besluiteloosheid rond het Bouwbesluit)” van vijf Amsterdamse woonboot-advocaten in het aprilnummer 2014 van het juridisch vakblad Praktijk Omgevingsrecht (PRO). Nog diezelfde maand kwam de Raad van State met zijn uitspraak die tot gevolg had dat de meeste woonboten die niet zelfstandig kunnen varen plotsklaps illegaal zijn.

Boetes Warmtewet

Geeft een overzicht van de door de ACM op te leggen boetes bij overtreding van bepalingen van de Warmtewet.

Woonboten en het Bouwbesluit: beleidsvoornemen minister Blok en “de beste oplossing”

Als gevolg van jurisprudentie van de Raad van State zijn de meeste woonboten in Nederland bouwwerken en moeten daarom een omgevingsvergunning (bouwvergunning) hebben. Omdat vrijwel voor geen woonboot op dit moment een omgevingsvergunning is verstrekt, liggen de meeste woonboten dus illegaal.

Woonboten en het Bouwbesluit: nog erger dan het leek

Op 22 mei 2014 schreven wij over de juridische en praktische warboel die sinds april 2012 is ontstaan doordat de Raad van State sommige woonboten wel en sommige woonboten niet als bouwwerk heeft gekwalificeerd waarop het Bouwbesluit van toepassing is. Wij verwezen naar het artikel van enkele Amsterdamse woonboot-advocaten in het blad Praktijk Omgevingsrecht PRO van april 2014.

Rechtspositie waterbewoners

In april 2012 heeft de Tweede Kamer de regering verzocht een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de rechtsbescherming van woonbootbewoners, met name ten aanzien van de ligplaats, en mogelijkheden om deze te verbeteren. Daartoe is aan RIGO Research en Advies BV (het RIGO) een opdracht verstrekt die heeft geresulteerd in een eindrapport, geheten: “Vaste grond onder de voeten. Over de rechtspositie van waterbewoners ten aanzien van de ligplaats”. Het rapport is op 21 mei 2013 door Minister Blok aan de Tweede Kamer gezonden.


21 - 30 van 43 artikels

Publicaties