Mededeling: Per 1 juli 2019 heb ik mijn advocatenpraktijk beëindigd. Ik ben telefonisch niet meer bereikbaar. Enkele lopende zaken worden nog afgewikkeld.

Woonboten: gedoogrondes van Amsterdam nog steeds actueel

Begin zeventiger jaren lagen ongeveer 2.000 woonboten in Amsterdam. Een aanzienlijk deel daarvan nam ligplaats in zonder dat daarvoor de volgens de toen geldende gemeentelijke regelgeving een vergunning was verstrekt. Dit leidde tot ambtelijke saneringsplannen, die weer op verzet van de bewoners stuitten...

Ontmantelingskosten hennepkwekerij voor rekening verhuurder?

Op 30 januari 2013 heeft de hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, een uitspraak gedaan over de vraag of ontmantelingskosten van een hennepkwekerij door de gemeente voor rekening van de huurder gebracht kunnen worden…

Woonboten: eigendom door verjaring?

Halverwege de twintigste eeuw zijn er heel wat woonboten in een perceel water afgemeerd zonder dat de eigenaar van dat water daarvoor expliciet toestemming had gegeven. Ook namen veel bootbewoners oevergrond bij de boot in gebruik zonder toestemming van de grondeigenaar. Zijn zij dan na twintig jaar door zogenoemde verjaring eigenaar geworden van het perceel water en de oever?

Rechtsbescherming woonbootbewoners – aanvulling

Brief aan de Minister van BZK en aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het eindrapport ‘Vaste grond onder de voeten. Over de rechtspositie van waterbewoners ten aanzien van de ligplaats.’

Rechtsbescherming van woonbootbewoners

Brief aan de Minister van BZK en aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het eindrapport ‘Vaste grond onder de voeten. Over de rechtspositie van waterbewoners ten aanzien van de ligplaats.’


41 - 45 van 45 artikels

Publicaties