21 Sep 2017

In maart 2017 is een ontwerptekst gepubliceerd van de wijziging van het Bouwbesluit inzake drijvende bouwwerken. De vaste kamercommissie voor Wonen en Rijksdienst heeft aan de minister van Binnenlandse Zaken daar nadere vragen over voorgelegd. Gaat het nieuwe Bouwbesluit gelden voor bestaande woonboten wanneer deze gerenoveerd of verbouwd worden? En als die voorschriften daarvoor gaan gelden, waar ligt dan de grens?

Gisteren zijn op Rijksoverheid.nl de antwoorden gepubliceerd op deze vragen. Die zijn duidelijk: het Bouwbesluit gaat niet gelden voor bestaande drijvende bouwwerken, "ook niet nadat deze gerenoveerd of verbouwd worden." Dat komt overeen met eerdere Kamerstukken, waaronder de Nota n.a.v. het verslag van 23 juni 2016.

Renovatie of nieuwbouw?

Let wel op het onderscheid tussen nieuwbouw en renovatie: als je op de bestaande betonnen bak "een geheel nieuwe opbouw" plaatst, valt dat wel onder nieuwbouw, aldus de genoemde nota. En dan zijn de technische eisen van het aan drijvende bouwwerken aan te passen Bouwbesluit dus volledig van toepassing.

De foto bij dit weblog roept toch weer voer voor juristen op: hoe nu als je een bestaande woonark plaatst op een nieuwe betonnen bak…