Mededeling: Per 1 juli 2019 heb ik mijn advocatenpraktijk beëindigd. Ik ben telefonisch niet meer bereikbaar. Enkele lopende zaken worden nog afgewikkeld.

Woonboten en het Bouwbesluit: beleidsvoornemen minister Blok en “de beste oplossing”

Als gevolg van jurisprudentie van de Raad van State zijn de meeste woonboten in Nederland bouwwerken en moeten daarom een omgevingsvergunning (bouwvergunning) hebben. Omdat vrijwel voor geen woonboot op dit moment een omgevingsvergunning is verstrekt, liggen de meeste woonboten dus illegaal.

Woonboten en het Bouwbesluit: nog erger dan het leek

Op 22 mei 2014 schreven wij over de juridische en praktische warboel die sinds april 2012 is ontstaan doordat de Raad van State sommige woonboten wel en sommige woonboten niet als bouwwerk heeft gekwalificeerd waarop het Bouwbesluit van toepassing is. Wij verwezen naar het artikel van enkele Amsterdamse woonboot-advocaten in het blad Praktijk Omgevingsrecht PRO van april 2014.

Rechtspositie waterbewoners

In april 2012 heeft de Tweede Kamer de regering verzocht een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de rechtsbescherming van woonbootbewoners, met name ten aanzien van de ligplaats, en mogelijkheden om deze te verbeteren. Daartoe is aan RIGO Research en Advies BV (het RIGO) een opdracht verstrekt die heeft geresulteerd in een eindrapport, geheten: “Vaste grond onder de voeten. Over de rechtspositie van waterbewoners ten aanzien van de ligplaats”. Het rapport is op 21 mei 2013 door Minister Blok aan de Tweede Kamer gezonden.

Handhaving in het bestuursrecht en prioriteitsstelling

Al jarenlang is vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in Nederland, dat een bestuursorgaan verplicht is om bestaande regelgeving te handhaven.


1 - 4 van 4 artikels
1

Publicaties