Mededeling: Per 1 juli 2019 heb ik mijn advocatenpraktijk beëindigd. Ik ben telefonisch niet meer bereikbaar. Enkele lopende zaken worden nog afgewikkeld.

Huurbescherming voor ligplaatsen van woonboten – brief Cor Goudriaan aan Tweede Kamer

Begin februari gaf Cor Goudriaan zijn commentaar op de Kamerbrief waarin Minister Blok zijn beleidsreactie geeft op het rapport “Vaste grond onder de voeten”. De reactie van Cor Goudriaan op de brief van de Minister aan de Kamercommissie vindt u hier.

Minister BZK: huurbescherming voor ligplaatsen van woonboten

Op 5 februari 2014 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in een Kamerbrief zijn beleidsreactie gegeven op het RIGO-rapport “Vaste grond onder de voeten” van mei 2013 (zie onze beschrijving van het rapport uit juni 2013). In vogelvlucht noem ik de belangrijkste punten uit de brief '642-617 certification' met daaronder mijn commentaar.

Uitbanning gasgeisers kan door verhuurder worden afgedwongen

In het nieuws is het pleidooi van de Brandwondenstichting bij het kabinet om te regelen dat binnen vijf jaar in geen enkele woning in Nederland meer een geiser hangt. Aanleiding is het enorme aantal mensen dat gewond raakt door koolmonoxide. Er zouden elk jaar 11 mensen aan koolmonoxide overlijden, en daarbij zijn geisers de grootste boosdoeners.


1 - 3 van 3 artikels
1

Publicaties