Mededeling: Per 1 juli 2019 heb ik mijn advocatenpraktijk beëindigd. Ik ben telefonisch niet meer bereikbaar. Enkele lopende zaken worden nog afgewikkeld.

Huisvestingsregels voor koopwoningen vervallen

In januari 2010 heeft de regering bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de Huisvestingswet. Doel was onder meer sturing op woonruimteverdeling niet alleen bij schaarste maar ook bij leefbaarheidsproblemen mogelijk te maken. Sturing kan volgens dit ontwerp alleen nog via de Huisvestingsverordening van de gemeente plaatsvinden, niet meer via prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties of private projectontwikkelaars. De mogelijkheid voor gemeenten om een bestuurlijke boete in te stellen ter bestrijding van diverse vormen van onrechtmatige bewoning is inmiddels op 1 juli 2009 in werking getreden.


1 - 1 van 1 artikels
1

Publicaties