29 Jan 2014

Huisvestingsregels voor koopwoningen vervallen

In januari 2010 heeft de regering bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de Huisvestingswet. Doel was onder meer sturing op woonruimteverdeling niet alleen bij schaarste maar ook bij leefbaarheidsproblemen mogelijk te maken. Sturing kan volgens dit ontwerp alleen nog via de Huisvestingsverordening van de gemeente plaatsvinden, niet meer via prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties of private projectontwikkelaars. De mogelijkheid voor gemeenten om een bestuurlijke boete in te stellen ter bestrijding van diverse vormen van onrechtmatige bewoning is inmiddels op 1 juli 2009 in werking getreden.

Op 24 januari 2014 heeft de regering de derde nota van wijziging naar de Kamer gestuurd. Opvallend daarin is, dat volgens de regering geen regels inzake woonruimteverdeling meer moeten gelden voor koopwoningen en bouwkavels. De overwegingen daarvoor zijn deels principieel van aard en deels ingegeven door de ontwikkelingen op de koopwoningmarkt van de laatste jaren. Gemeenten willen soms voorkomen dat te koop komende woningen worden gekocht als tweede woning of recreatiewoning. Om dat te voorkomen bestaan volgens de regering andere wettelijke instrumenten. En andere overwegingen van gemeenten, om woningzoekenden uit de eigen gemeente voorrang te geven of om nieuwbouwkoopwoningen te reserveren voor ouderen of starters in de gemeente, moeten wijken om het beginnende herstel van de woningmarkt ruimte te geven.

Wel kunnen gemeenten voor koopwoningen een vergunningplicht handhaven voor splitsing, onttrekking, samenvoeging en omzetting. Hierdoor kan volgens de regering onder meer de onttrekking met het oog op recreatie nog steeds worden gereguleerd.