18 Mar 2015

Hoe Willem zijn boot met ligplaats kan verkopen

Willem Woerekom huurde het oeverlandje bij zijn woonboot van Mandel. Willem wilde zijn woonboot “met ligplaats” kunnen verkopen en vroeg aan de rechter daarover een uitspraak te doen. Daarover gaat mijn artikel in de rubriek Politiek & recht van Vlot nr. 15, dat een dezer dagen verschijnt.

Verder hier de relevante overwegingen van het arrest van het Gerechtshof en het arrest zelf.

Hoe Willem toch niet oeverloos werd beschreef ik in Politiek & recht van Vlot nr. 5 van september 2012.