Mededeling: Per 1 juli 2019 heb ik mijn advocatenpraktijk beëindigd. Ik ben telefonisch niet meer bereikbaar. Enkele lopende zaken worden nog afgewikkeld.

Zaanse “woonschepen”verordening niet van toepassing op woonschepen

Volgens een uitspraak van de Raad van State is de Woonschepenverordening Zaanstad niet meer van toepassing op woonboten. Dat betekent dat het in de verordening opgenomen ligplaatsverbod ook niet meer van toepassing is. Maar volgens diezelfde hoogste bestuursrechter liggen op dit moment nog de meeste, zo niet alle woonboten op ligplaatsen die in het bestemmingsplan als zodanig zijn aangewezen, juist in strijd met dat bestemmingsplan.

Ontwerptekst wetswijziging over woonboten en het Bouwbesluit bekend

Sinds een uitspraak van de Raad van State van april 2014 is een onmogelijke juridische situatie is ontstaan voor veel woonboten. Afgelopen mei is een ontwerp tekst bekendgemaakt voor een wetswijziging hierover.


1 - 2 van 2 artikels
1

Publicaties