Mededeling: Per 1 juli 2019 heb ik mijn advocatenpraktijk beëindigd. Ik ben telefonisch niet meer bereikbaar. Enkele lopende zaken worden nog afgewikkeld.

Het wetsontwerp "Wet verduidelijking voorschriften woonboten"

In mijn weblog van 25 maart 2016 gaf ik aan dat de wettekst en de memorie van toelichting van de "Wet verduidelijking voorschriften woonboten" bekendgemaakt is, met links naar de teksten van het wetsontwerp, de memorie van toelichting en het advies van de Raad van State. En tevens links naar mijn vorige weblogs over de kwestie van woonboten en het Bouwbesluit. Wat houdt het wetsontwerp in?

Woonboten en het Bouwbesluit: wetsontwerp en memorie van toelichting bekend

De ontwerptekst “Wet verduidelijking voorschriften woonboten” en Memorie van toelichting daarop zijn vandaag gepubliceerd. Dat moet de kwalijke gevolgen wegnemen van de jurisprudentie dat woonboten onder het begrip bouwwerk zijn gebracht.


1 - 2 van 2 artikels
1

Publicaties