Mededeling: Per 1 juli 2019 heb ik mijn advocatenpraktijk beëindigd. Ik ben telefonisch niet meer bereikbaar. Enkele lopende zaken worden nog afgewikkeld.

Bijzonder: geslaagd beroep op verjaring door woonbooteigenaar

Regelmatig komt het voor dat een woonboot tientallen jaren geleden is afgemeerd op een plek zonder dat daarvoor toestemming was van de eigenaar van de ligplaats of de oevergrond. Regelmatig ook vragen de huidige bewoners van zo’n boot mij of zij een beroep op verjaring kunnen doen. Wanneer een bootbewoner gedurende 20 jaar zich naar buiten toe ondubbelzinnig als eigenaar van de ligplaats heeft gedragen, kan het zijn dat het recht van de oorspronkelijke eigenaar om tegen dat gebruik op te treden verjaard is. Als dat zo is, is de bewoner eigenaar van de ligplaats geworden. Daarover gaat een uitspraak van de rechtbank Limburg van 20 januari 2016.


1 - 1 van 1 artikels
1

Publicaties