Mededeling: Per 1 juli 2019 heb ik mijn advocatenpraktijk beëindigd. Ik ben telefonisch niet meer bereikbaar. Enkele lopende zaken worden nog afgewikkeld.

Huurbescherming, precario en bestemmingsplan

Ontwerpwet voor Huurbescherming ligplaatsen woonboten, wat betekent dat voor ligplaatsen waarvoor precario wordt betaald, voor ligplaatsen in een bestemmingsplan? VLOT december 2016


1 - 1 van 1 artikels
1

Publicaties