Mededeling: Per 1 juli 2019 heb ik mijn advocatenpraktijk beëindigd. Ik ben telefonisch niet meer bereikbaar. Enkele lopende zaken worden nog afgewikkeld.

Grensgeschil

In mijn praktijk krijg ik soms te maken met een burengeschil over de precieze grens tussen twee ligplaatsen of tuinen bij ligplaatsen. Beide buren claimen het gebruiksrecht over een stuk water of tuin. Hoe los je dat op? VLOT juni 2017.

Wet verduidelijking voorschriften woonboten in werking getreden

Op 1 januari 2018 zijn de Wet verduidelijking voorschriften woonboten en het aangepaste Bouwbesluit in werking getreden.


1 - 2 van 2 artikels
1

Publicaties